ÅHS-kostnaderna för 65+ väntas öka stort

”Viktigt med tidiga insatser och förebyggande arbete”.
120123 , 12012023 , 20230112 , treat kliniken , ätstörning , Barnläkare Christian Johansson , Snuffe , klinikchef på ÅHS barn-och ungdomsavdelning

Tydlig ökning av ätstörningar

Pandemin förvärrade läget
291221 , 29122021 , 20211229 , ÅHS , sjukhuset , sjukhus ,  covid , corona , covid-19

Läkemedelstentamen oroar personalen på ÅHS

Personal anser att systemet måste ses över
041021 , 04102021 , 20211004 ,  Landskapsregeringens nya handlingsplan för hanteringen av covid-19 på Åland presenterades av Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson , corona , covid 19

Åländska läkare står snart utan beslutsrätt

Patienterna får vård – i första hand läkarna som kommer i kläm.
151122 , 15112022 , 20221115 , Lagting , lagtinget , plenum , plenisal , politiker , politik , budget , socialminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ)

Nu vädjar LR om hjälp av JK

Ministern: Regeringen tycks inte förstå allvaret.

Zandra Olivecrona saknar finsk läkarlegitimation

Hpv vaccine in doctor’s hand

Åländska 13-åringar väl skyddade mot HPV-virus

Särskilt pojkar är mer vaccinerade än det nationella genomsnittet.
Åbo universitetssjukhus, Fyrsjukhuset,

Åbo Fyrsjukhus gör miljön till en del av vården

Många ålänningar patienter på nya sjukhuset.
Cropped shot of a man and woman holding hands in comfort on a table

Sätt ord på din oro och rädda liv

Suicide Zeros Anneli Thors om hur du ska agera om du märker att någon mår dåligt.

”Kan vara i ett avskräckande syfte”

Psykiatriprofessor Danuta Wasserman om hur man behandlar självmordsbenägna personer.

ÅHS har anmält ärendet till tillsynsmyndigheten

– Det finns inga läkare som skulle ge rådet att begå självmord.
 Det säger chefsläkare Zandra Olivecrona.

ÅHS-läkare polisanmäld efter samtal med patient

En läkare vid ÅHS psykiatriska klinik har polisanmälts för missbruk av tjänsteställning efter att ha beskrivit en självmordsmetod för en patient.

Äldreomsorgsmöte utmynnade i arbetsgrupp

Ska hitta lösningar kring psykogeriatrisk vård
Sandra Stenius, Björkkö AB, Mirijam Öberg

”Om vi mår bra mår alla bra”

I det privata socialvårdsföretaget Björkkö lägger man vikt vid samtalen. Ålandstidningen har besökt företaget Björkkö och följt med på två hembesök.
041021 , 04102021 , 20211004 ,  Landskapsregeringens nya handlingsplan för hanteringen av covid-19 på Åland presenterades av Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson , corona , covid 19

LR ändrar inte ÅHS högkostnadsskydd

Hänvisar till det ekonomiskt osäkra läget.
081020 , 08102020 , 20201008 , Mathias Grunér vd för Medimar,  hoppas att alla ålänningar mellan 60 och 74 år tar tillfället i akt att gratis få screeningen om de riskerar mag- och tarmcancer

Tillfälligt högt tryck på Medimars bokning

Ett tillfälligt högt tryck har lett till brist på bokningsbara tider hos Medimar.
ÅHS, Corona, covid19, Tora Woivalin

Tora Woivalin ny chefsläkare på Medimar

Inleder sin nya tjänst i oktober.
Covid, corona, ÅHS, provtagning, Sjukhuset, vaccinering

Ovanligt många besök till primärvården 2021

Vaccineringarna och provtagningarna under pandemin är en förklaring.
Borrelia, medimar, bimelix, professor dag nyman,  *** Local Caption *** @Bildtext:Professor Dag Nyman blir kliniskt ansvarig för den nya borreliakliniken.@Foto:Foto: Joachim Holmström

Ser inget akut behov av borreliavaccin på Åland

Eftersom borelia är en lättbehandlad sjukdom ser professor Dag Nyman inget akut behov av ett vaccin.
Vaccination av mot svininfluensan, H1N1<\n>vaccin *** Local Caption *** @Bildtext:Bristen på vaccin skapar nu ytterligare förseningar. Vaccinationen av gymnasieelever skjuts upp, och i stället ägnas veckan åt att slutföra vaccinationen av yngre skolungdomar.

Borreliavaccin kan bli tillgängligt år 2025

I höst ska vaccinet testas på ett tusental personer.
ÅHS , Ålands Hälso och Sjukvård , Sjukhus , sjukhuset , Akuten

Ökning av äldre som söker sjukhusvård i värmen

"De har sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst."

Apkoppor måste anmälas till THL

160622 , 16062022 , 20220616 , Karl Bergsten , chefslŠkare pŒ Vikand som har medicinskt ansvar fšr hŠlften av kryssningsfartygen som angšr land

Sjukhus ombord fungerar som närakut med IVA-plats

Ålänning har medicinskt ansvar för sommarens kryssningsfartyg.

Många sökande till sjukskötarutbildningen

En toppnotering har nåtts i antalet sökande till Högskolan på Ålands sjukskötarutbildning.

”Beslut får inte fattas om inte alla är överens”

Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri: Det hör till god vårdrutin att både sjukhuset och den mottagande parten är överens.