Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig är Ålands Tidnings-Tryckeri Ab (ÅTT), organisationsnummer 0145046-8, Strandgatan 16, 22100 Mariehamn, tel 018-26026.

ÅTT, som är utgivare av Ålandstidningen, lagrar de personuppgifter som kunden själv lämnar till ÅTT, exempelvis vid köp eller användande av ÅTT:s tjänster, via webbformulär knutna till ÅTT:s tjänster eller via övrig kontakt med ÅTT. Denna information inkluderar adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet, såsom produktleverans, betalningsinformation och användandet av ÅTT:s tjänster. Därtill lagras information vid användning av vissa av ÅTT:s tjänster. Denna information inkluderar information om hur kunden använder sig av tjänster relaterade till ÅTT:s webbplatser.

Uppgifterna nämnda ovan används för att kunna hantera kundärenden och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge kunder anpassat innehåll i våra tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för kunden. Informationen kan också komma att användas i direktmarknadsföring.

Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till ÅTT:s samarbetspartners för att ÅTT ska kunna leverera de produkter och tjänster ÅTT tillhandahåller. ÅTT ger inte ut kunddata till tredje part för marknadsföringssyfte av andra produkter och tjänster än ÅTT:s produkter och tjänster. ÅTT uppdaterar kundinformationen genom sambearbetning med andra register. Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom denna beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Genom att teckna en prenumeration, registrera ett kundkonto, ingå en annonsaffär eller ge sina kontaktuppgifter vid köp av till ÅTT samtycker kunden till ÅTT hantering enligt ovan.

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. För att utöva rättigheterna enligt ovan vänligen kontakta oss på nedanstående adress:

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab
Kundtjänst
Strandgatan 16
22100 Mariehamn

Telefon
+358 18 26026 (Telefontid vardagar 0800-1600)

E-post
kundtjanst@alandstidningen.ax