Lokalbörsen

Aktie Köp Sälj Senaste avslut Senaste avsl. datum Dividend
Mariehamns Tryckeri 500 - 600 16.12.20 -
MP Ab - 2.000 1.950 23.3.22 30
Mariehamns Telefon 1.500 3.000 2.500 24.11.21 125
Eckerö - 34,75 34 12.5.22 -
Hildegaard - 27.000 27.000 20.4.21 800
ÅTT Ab - 110 110 12.5.22 8
Ångfartygs Ab Alfa 8.000 9.000 9.000 21.4.22 350
Ålands Skogsindustrier Ab 17 15 14,50 3.3.22 1,20
Ålands Vindenergi andelslag 300 380 380 16.2.21 -
Ab Lantbruk 370 - 370 3.6.21 10
Transmar Ab - - - - 1
Stallhagen Ab 145 145 135 10.5.21 -
Nya Ålands Tidnings-Ab - - 20 - -
IFK Mariehamn AB - 101 - - -
Medimar Ab - - 12 - -

Kurserna är indikativa och baseras på rapporter från de åländska bankerna Andelsbanken och Ålandsbanken.