Lagtingsledamoten Mogens Lindén (S) har på eget initiativ tagit kontakt med ett samhällsägt it-bolag i Finland som tillhandahåller vårdinformationssystem, för att se om Åland kan bli delägare. Informationen har han delat med sig i ett mail till samtliga lagtingsledamöter och ministrar.
Foto: Robert Jansson

Bild

S-ledamot kör eget VIS-race

Mogens Lindén (S) har kontaktat ett it-bolag i Finland för att utreda intresse för ett samarbete med Åland kring ett patientdatasystem. Detta mitt under ÅHS pågående upphandling med en annan intressent.

Hittat fel i texten? Skriv till oss