Julhälsning och hjälpinsats på samma gång!

Önska alla dina vänner och släktingar god jul och gott nytt år med
en annons i Ålandstidningen!

Då gör du samtidigt en god gärning eftersom Ålandstidningen betalar in 11 € av annonspriset till den mottagare du önskar (t.ex. Ålands Cancerfond, DUV, Matbanken). Du väljer själv vilken mottagare ur listan nedan som ska få ditt bidrag. Vi sköter inbetalningen till mottagarens konto.
Annonserna publiceras till och med 22.12.

Pris: 31 €

Julhälsningen gäller endast privatpersoner.

Statusmeddelande

Sorry… This form is closed to new submissions.