Julhälsning och hjälpinsats på samma gång!

Önska alla dina vänner och släktingar god jul och gott nytt år med
en annons i Ålandstidningen!

Då gör du samtidigt en god gärning eftersom Ålandstidningen betalar in 11 € av annonspriset till den mottagare du önskar (t.ex. Ålands Cancerfond, DUV, Matbanken). Du väljer själv vilken mottagare ur listan nedan som ska få ditt bidrag. Vi sköter inbetalningen till mottagarens konto.
Annonserna publiceras till och med 22.12.

Pris: 31 €

Ålandstidningen betalar in 11€ av annonspriset till den förening som du önskar.

Annons

Detta visas i tidningen

Kontaktuppgifter

För att vi skall kunna kontakta dig vid behov
För- och efternamn
T.ex. +358 18 26026

Betalning

Kostnad för annons

Pris för annonsen: 31 €