Hej och grattis

  • Publiceras måndag, onsdag och fredag
  • Pris: 18,75 euro inkl. moms (2 spalter 24,50 euro)
  • Inlämningstid senast kl. 12.00 vardagen innan publicering
  • 20% rabatt med Ålandskortet

För samtliga annonser tillkommer en faktureringsavgift på 3,10 euro inklusive moms om priset på annonsen är under 35 euro.

Faktureringsuppgifter
För- och efternamn
Adress
Land
Typ av annons
Enbart en fil.
Begränsning 200 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png.
Instruktioner eller annat som kan vara nyttigt för oss på annonsavdelningen att veta i samband med bokning av annonsen.

Som prenumerant med tillgång till Ålandskortet erhåller du rabatt på hej & grattis och förlovningsannonser.
CAPTCHA