Barn i bild

Här kan du/ni skicka in en bild på ditt/ert nyfödda barn till barn-i-bild. Bilden publiceras i Ålandstidningen och på alandstidningen.ax.

Kön
g
cm
Enbart en fil.
Begränsning 200 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png.
Samtycke
CAPTCHA