Det råder brist på legitimerade laboratorieskötare.
Foto: Beni Köhler

Bild

”Utbildning för laboratorieskötare bör prioriteras”

Det råder stor brist på laboratorieskötare och högskolan borde prioritera en sådan utbildning. Det anser ÅHS och framför nu detta till landskapet.

– Det återstår att se hur flexibel högskolan är för att komma detta behov till mötes, säger Sara Kemetter, ÅHS styrelseordförande.

Hittat fel i texten? Skriv till oss