Om koncernen

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab är det äldsta och ledande tidnings- och tryckeriföretaget på Åland. Koncernen ger ut Ålandstidningen, bedriver tidningstryckerirörelse samt reklam- och webbyråverksamhet. Dessutom äger ÅTT fastigheter för eget bruk och för uthyrning.

Ägandet
Ålands Tidnings-Tryckeri Ab har cirka 1000 aktieägare. Handel med aktierna sker på lokalbörsen.

Styrelsen
Sven-Harry Boman, ordförande
Jessica Lundqvist, vice ordförande
Matias Waller
Anders Wallenius
Jan Hanses

Verkställande direktör
Daniel Dahlén

Koncernbolag

Ålandstidningen
Ålandstidningen är Ålands största och ledande nyhetstidning. Den utkommer sex dagar per vecka.

www.alandstidningen.ax

Tidningstryckarna
TidningsTryckarna är ett modernt och miljömärkt offsettryckeri med produktion av bland annat Ålandstidningen, Nya Åland och olika medlems- och reklamtidningar. 

www.tryckarna.com

Vibb
Vibb är en komplett kommunikationsbyrå som ser till att marknadsföring blir snygg, intressant och fungerar i alla kanaler! Vibb har även de egna marknadsföringskanaler: Aland.com, Åland Guide och Åland Guide app. Företaget ingår i koncernen Ålands Tidnings-Tryckeri Ab, ägarandel 64,8 %. 

www.vibb.ax
www.aland.com

Mariehamns Tryckeri
Mariehamns Tryckeri är ett mångsidigt och modernt tryckeri som har en bred maskinpark. Mariehamns Tryckeris varumärke är snabb service och god kvalitet. Mariehamns Tryckeri är ett intressebolag till koncernen då Ålands Tidnings-Tryckeri Ab äger 23% av bolaget.

www.mtryck.ax