ÅMHM går inte vidare med Tallbackenanmälan

I dagsläget initierar ÅMHM inget nytt tillsynsärende kring Tallbacken.

Så här ska KST spara 300.000 euro

Runar Karlsson tror inte att verksamheterna märker av det.
Runar Karlsson är KST_s styrelseordförande och han är bekymrad över att staden tvekar kring att förlänga arrendeavtalet för Fixtjänst-huset.

KST-bas vill inte fortsätta om stora inbesparingar blir av

KST lade fram åtstramningspaket 
– förslaget skickades tillbaka.

Oro i Lemland för KST:s utökade ram

Fastigheten Tallbacken, som ägs av Mariehamns stad, är till salu.

Dramatisk ökning av boendedygn på skyddshem

Barnfamiljer som stannar länge drar upp statistiken.

”Vi utsätter inte våra klienter för någon fara”

Kommunernas socialtjänst om bristen på obehörig personal.

Brist på behörig personal på KST:s boenden

ÅMHM rapporterar om brister till Kommunernas socialtjänst.
Ombudsmannamyndigheten

Kraftig ökning av missnöjesärenden inom funktionsservice

”Anmärkningsvärt”, säger klientombudsmannen.
110619 , 11062019 , 20190611 , Lördagsporträtt , Andreas Johansson, Vårdö kommundirektör *** Local Caption *** @Bildtext:I snart fyra år har Andreas Johansson varit kommundirektör i Vårdö. Tillsammans med familjen bor han i Vårdö prästgård, men har nära förestående planer på att bygga ett eget hus.

Sund kallar till krismöte om integration

KST och kommunerna oense om ansvaret.

KST hyr det gamla Slite-huset i tio år

230419 , 23042019 , 20190423 , Inbrott på Fixtjänst i Mariehamn , stöld , skadegörelse *** Local Caption *** @Bildtext:Tjuven eller tjuvarna slog till under måndagskvällen eller -natten men fick inte med sig någonting annat än en tom kassaapparat.

KST:s budget klubbad av förbundsstämman

950.000 viks för köp av Fixtjänsthuset.

Samarbetet kring brottsofferbarn ska förbättras

”Allas roller ska klargöras”.
Fixtjänst, loppis, Veronika Snellman *** Local Caption *** @Normal:Veronika Snellman är nöjd med sin nya träbänk.

KST efterlyser ett gemensamt boende

Ett boende för personer med psykisk ohälsa. Det efterlyser ledande socialarbetare Veronika Snellman på KST.
180622 , 18062022 , 20220618 , Nytt hopptorn "Robert Helenius tower" vid Svinö stugby i Lumparland invigdes , Ålandstidningen testar hopptorn , på bilden: Lumparlands kommundirektör Mattias Jansryd

Lumparland drar i budgetbromsen om KST:s förslag

Lumparlands kommun kan inte omfatta de kostnadsökningar som Kommunernas socialtjänsts budgetförslag innebär.
saltvik kommun, runar karlsson, flyktingar, fullmäktige

Dragkamp om KST:s budget

KST föreslår budget på 33 miljoner – Jomala vill se nedjusteringar.

KST höjer löner för att hitta personal

Sedan slutet av augusti finns ingen ordinarie barnatillsyningspersonal inom KST. För att förbättra chanserna att rekrytera personal höjs nu lönen.
unrecognizable young man takes money out of his wallet. Horizontal composition.

Fler kan behöva utkomststöd

KST förväntar sig ett ökat hjälpbehov i vinter.
052220 , 05112020 , 20201105 , KST , Kommunsrenas socialtjänst , kontoret i Nyfhalers på Skarpansvägen 30

ÅMHM kritiserar KST:s långa behandlingstider

”Misslyckats efterleva de lagstadgade kraven”.
052220 , 05112020 , 20201105 , KST , Kommunsrenas socialtjänst , kontoret i Nyfhalers på Skarpansvägen 30

DUV positiv till sammanslagning av dagverksamheten

Men anser att berörda borde ha involverats tidigare i processen.
saltvik kommun, runar karlsson, flyktingar, fullmäktige

Idén sanktionerad hos KST:s styrelse

Understöder en sammanslagning av specialomsorgens verksamheter.

KST vill slå ihop special- omsorgens dagverksamhet

De sju dagverksamheterna inom specialomsorgen ska slås ihop till en gemensam enhet.

Staden sänker priset för hemservice till KST

Gör att KST klarar budget.

KST tillsätter expertgrupp för barnskyddet

KST i möte med missnöjda föräldrar

Föräldrar till barn med NPF framförde kritik mot bristande stöd – det fick KST att kalla till möte.

NPF-föräldrar kritiserar kaotisk övergång till KST

Föräldrar till barn med NPF har rätt till insatser som kan underlätta vardagen. Men många upplever att stödet inte fungerar.