Äldreomsorgsnämnden går med på att sänka priset för den hemservice man levererat åt KST under 2021 och 2022 från drygt 90 euro till drygt 52 euro per timme.
Foto: Robert Jansson

Bild

Staden sänker priset för hemservice till KST

Försiktighetsprincipen fick KST att leverera ett bokslut för 2021 med nästan 300.000 euro i högre kostnader än budgeterat.
Men eftersom stadens äldreomsorgsnämnd nu gått med att på avskriva en fordran på drygt 310.000 euro landar kostnaderna för 2021 i praktiken på budgeterad nivå för KST.
Hittat fel i texten? Skriv till oss