052220 , 05112020 , 20201105 , KST , Kommunsrenas socialtjänst , kontoret i Nyfhalers på Skarpansvägen 30
”KST har delvis misslyckats efterleva de lagstadgade kraven om behandlingsrelaterade tidsfrister utgående från barnskyddslagen”, skriver ÅMHM efter en tillsynskontroll.
Foto: Robert Jansson

Bild

ÅMHM kritiserar KST:s långa behandlingstider

ÅMHM:s kontroll avslöjar att KST i många fall inte har slutfört bedömningar av behov av särskilt stöd eller barnskydd inom de tre månader som lagen kräver.
– Vi har haft ett jättehårt tryck, säger Paulina Eklund, områdeschef för barnskydd på KST.
Hittat fel i texten? Skriv till oss