Ombudsmannamyndigheten
Myndighetschefen och diskriminerings- och barnombudsman Johanna Fogelström-Duns, Vikarierande patient- och klientombudsman Britt Danielsson och konsumentrådgivare Tuomas Nymark är klara med verksamhetsberättelsen för 2022.
Foto: Annika Kullman

Bild

Kraftig ökning av missnöjesärenden inom funktionsservice

Av de missnöjesärenden inom socialvården som hamnade på klientombudsmannens bord förra året rörde mer än hälften funktionsservicen.
– Det är anmärkningsvärt, säger klientombudsman Britt Danielsson.
Hittat fel i texten? Skriv till oss