Runar Karlsson är KST_s styrelseordförande och han är bekymrad över att staden tvekar kring att förlänga arrendeavtalet för Fixtjänst-huset.
Foto:

Bild

KST-bas vill inte fortsätta om stora inbesparingar blir av

Förvaltningen inom KST har tagit fram förslag på hur kommunalförbundet ska kunna spara mellan 500.000 och en miljon euro, något som KST-stämman beslutade i oktober att ska göras.
KST-basen Runar Karlsson är fortsatt skeptisk till att dra ned budgeten så mycket.
– En sänkning på 200.000 kan man klara av utan allt för stora försämringar, säger han.

Hittat fel i texten? Skriv till oss