Läget är bekymmersamt, säger KST:s ordförande Runar Karlsson.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

KST höjer löner för att hitta personal

Sedan slutet av augusti finns ingen ordinarie barnatillsyningspersonal inom KST. För att förbättra chanserna att rekrytera personal till två tjänster höjs nu lönen med 150 euro per månad.
– Det är svårt för offentlig sektor att konkurrera om personal och det blir mer och mer påtagligt, säger KST:s styrelseordförande Runar Karlsson (C).
Hittat fel i texten? Skriv till oss