Uppgifter läckte inom inlärningsplattform

Anmält till Datainspektionen.

Sottunga formaliserar hemskoleinformation

Vårdnadshavare får inte vara delaktiga i besluten.
Annika Hambrudd säger att hon förstår kritiken, men framhåller samtidigt att det är bråttom att få lagstiftningen på plats.

Hemundervisare vill att JO och DO granskar tillsynsbeslut

”Vi ifrågasätter om landskapsregeringen har våra barns bästa för ögonen”, skriver de i ett brev till utbildningsminister Annika Hambrudd.
Under hösten arbetade Eva Ekström-Andersen fram nya mallar för hur tillsynen av hemundervisade barn ska göras på Åland, och sedan årsskiftet är tillsynen av samtliga barn nu samordnad i samma enhet.

Så ska den nya enheten syna hemundervisningen

”Vilken typ av undervisning de får lägger vi oss inte i. Vi ska bara kontrollera deras kunskap”.

Sottunga ska köpa tillsynstjänster från Mariehamn

Bildningsnämnden: ”Finns inga andra alternativ”.
”Jag tycker det nu är tydligt och klart utskrivet att det inte får vara en obehörig som har tillsynen”, säger utbildningschef Kerstin Lindholm.

Utbildningschefen jävar sig – och kliver av som tillsynslärare

Tar beslutet efter anmärkningarna kring hemundervisningen.

Ministern: Kommunen måste trygga barnens undervisning

Men Sottungapolitikerna är sparsamma med kommentarer.
De tre bobarhetsstudierna som genomförts i Sottunga, Föglö och Kumlinge är klara.

Sottunga får anmärkningar av LR

Bildningsnämnden och utbildningschef prickas för sitt arbete med hemundervisningen.

Jomala godkänner det ändrade avtalet om hemundervisning

...men har rätt att säga upp det efter ett år.

Tillstånd för hemundervisning kan avskräcka från inflyttning

Hemundervisare kritiska till förslag i regeringsprogrammet.
Behovet av särskilt stöd i undervisningen är just nu stort vid Sunds skola. För att lösa det akuta behovet föreslås extra anslag för en gruppassistent.@Foto:Daniel Eriksson

Sottunga står utan tillsyn av hemundervisade barn

Inväntar nästa drag från landskapet - kan bli vite.

Hemundervisande förälder reserverar sig mot tillsyning

”Omöjligt tillgodose barnens egna utveckling”.
De tre bobarhetsstudierna som genomförts i Sottunga, Föglö och Kumlinge är klara.

Sottunganämnd säger nej till att köpa tillsyn från staden

”Hemundervisarna är oroade över att byta system”.

1.150 euro per barn för tillsyn av hemundervisning

Förslag till avtal klart.
Young boy sitting in his room and doing homework

”Hemundervisare får inte påverka valet av tillsynslärare”

LR svarar Sottunga om hemundervisning.
300920 , 30092020 , 20200930 , Lagting , lagtinget , plenum , plenisal , politiker , politik , Minister Annika Hambrudd (C) , Centern , regering

”Varje barns rättigheter ska uppfyllas”

Ministern svarade om hemundervisning i lagtinget.
Sottunga,

Vill inte att Sottunga slopar egen lösning

Hemundervisande föräldrar uttrycker oro i skrivelse.
Dad is always there to help

Mariehamn styr upp sina rutiner kring hemskolning

Anställer personal och kan sälja tjänster till andra kommuner.
Dad is always there to help

”Vi har intalats att man måste gå i skola”

Nya tillsynsläraren på Sottunga om hemundervisningen.
Sottunga Hamn, Sottunga Kommun, Gudingen, Salteriet, Sottunga

Utreder Sottungas tillsyn över hemundervisningen

LR frågar: Har allt gått lagligt till?
Annika Hambrudd, minister, kultur-och utbildningsminister

”Ändrar inte lag utan gediget förarbete”

Utbildningsministern om hemundervisning.
Child doing homework and writing story essay. Elementary or primary school class. Closeup of hands and colorful pencils.

Stor oenighet om nya regler för hemskolning

Arbetsgrupp vill lagstifta om krav på tillstånd för att hemundervisa. Hemundervisarna känner sig överkörda.