Behovet av särskilt stöd i undervisningen är just nu stort vid Sunds skola. För att lösa det akuta behovet föreslås extra anslag för en gruppassistent.@Foto:Daniel Eriksson
Medan alla andra kommuner bestämt sig för att köpa tillsynstjänsten av Mariehamns stads nya hemundervisningsenhet hänger beslutet fortfarande i luften i Sottunga – trots att den nya terminen nu har inletts.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Sottunga står utan tillsyn av hemundervisade barn

I väntan på besked från LR står Sottunga utan tillsynslärare i hemundervisningen. LR har fortsättningsvis åsikter om hur det hela sköts i kommunen.

– Vi väntar på att se om de fattar ett förpliktande beslut förenat med vite, säger kommunsekreterare Kennet Lundström.

Hittat fel i texten? Skriv till oss