Foto:

Bild

Hemundervisande förälder reserverar sig mot tillsyning

En förälder som hemundervisar reserverar sig mot Lumparlands beslut att köpa hemundervisningstillsynstjänster från Mariehamn.

Hittat fel i texten? Skriv till oss