En personuppgiftsläcka uppstod när en inlärningsplattform sjösattes för hemundervisningen.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Uppgifter läckte inom inlärningsplattform

Under två timmar i slutet av april kunde hemundervisade barn på Åland se varandras namn och skicka meddelande till varandra genom en inlärningsplattform som precis tagits i bruk.

Tillsynsenheten för Ålands hemundervisning har anmält incidenten till Datainspektionen.

Hittat fel i texten? Skriv till oss