Sottunga Hamn, Sottunga Kommun, Gudingen, Salteriet, Sottunga
Sottunga ska nu bemöta skrivelsen.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Utreder Sottungas tillsyn över hemundervisningen

Landskapsregeringen ber Sottunga kommun att redogöra för hur man förverkligat tillsynen över hemundervisningen i kommunen.
– Vi behöver utreda hur det har sett ut och att det gått lagligt till, säger Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig inom utbildning.
Hittat fel i texten? Skriv till oss