Kyrkan i behov av ett akut reformarbete

I dag skriver Olof Widén, nytt lekmannaombud för Åland i kyrkans högsta beslutande organ kyrkomötet, om sina visioner.

En gammal konflikt lever och frodas i självstyrelselagen

Dagens debatt med professor Jan Sundberg.

Respekten för havslandskapet i vågskålen när vindkraft byggs

I dag skriver en handfull professorer och specialister om möjliga konsekvenser med havsbaserad vindkraft i åländska vatten.

Närstående vård – samhället sparar och vårdare betalar?

I dag skriver med.dr Erika Boman om närståendevård.

”Vem som väljs till president är viktigt för Åland – gå och rösta!”

I dagens debatt skriver Johan Ehn om dagens presidentval.

Åtgärder krävs för att säkra tillgången på vatten

I dag skriver Ålands Vattens vd Christian Nordas om den åländska vattenförsörjningen.

Ny skogspolitik krävs för att säkra hållbart bruk

I dag skriver Torbjörn Björkman från Ålands skogsvårdsförening.

Nätfiske: Cyberbrottet som kan kosta dig allt

Tobias Svenblad, informationssäkerhetsansvarig på WithSecure Oyj, skriver om nätfiske.

Den dånande tystnaden och den goda ensamheten

Teologistuderande Tabita Nordberg skriver om ensamhet – som inte alltid behöver vara negativ.

Människor med demenssjukdom behöver behovsanpassat boende

I dag skriver Demensföreningens styrelse och verksamhetsledare Fia Hagelberg.

Nedskärningar hotar de mest sårbara

I dag skriver Karl Wahlman, verksamhetsledare för Funktionsrätt Åland om KST:s inbesparingar.

Hela Finland måste jobba för svenska språket – också Åland

I dag skriver Olof Öström, pensionerad vd som pendlar mellan Brändö och Tavastehus, om svenskan i Finland.

Demilitariseringen består – men försvarsberedskapen är förhöjd

I dag skriver Göran Djupsund, professor emeritus i statsvetenskap, om demilitariseringsdebatten.

Ligalaget har betydelse för barn- och ungdomsverksamheten

Mikael Granskog skriver Dagens debatt.

Vi kan skapa en bättre värld med AI – om vi kan se bortom hypen

Michael Stormbom, teknologichef och AI-expert skriver om för- och nackdelar med AI.

Att hantera en osäker framtid

Linn Granström skriver om framtiden för unga.

Slå ihop Mariehamn med Jomala – för en bättre markplanering

Dagens Debatt, i dag med Barbara Heinonen, tidigare stadsdirektör i Mariehamn.

Prata autism – med oss som har autism

Lördagsdebatten.

Många glädjeämnen i Ålands nya folkhälsostrategi

Representanter för Folkhälsan på Åland om nya folkhälsostrategin.

Du kan rädda dig själv – handla lokalt

Jenny Enbär, vd för Ålands Hushållningssällskap, om vikten att handla lokalt.

Krav på svenska strider inte mot unionsrätten

"De uppdaterade språkkraven är centrala".

Demilitariseringen är en viktig del av vår säkerhetspolitik

Anton Nilsson om debatten efter Natointrädet.

Lösningen är ökad kommunal självstyrelse

Dagens debatt med Andreas Johansson, kommundirektör i Sund.

Nya partnerskap för sjöfartens omställning

Albin Dahlin skriver Dagens debatt.

Släng fördomarna och ställ upp för dem som behöver det

I dag skriver Tage Lindfors om sin egen personliga resa inför Åland Prides tioårsjubileum.