Ett år av trots och tacksamhet

Рік непокори та вдячності

Allas ansvar utveckla jämställdheten

I dagens debatt skriver Vivan Nikula, tidigare chef för landskapets jämställdhetsenhet, om jämställdhetsarbetet som pågår här och nu.

Jagar vi älg i framtiden?

I lördagsdebatten väljer Ålandstidningen ut en skribent som ges utrymme att skriva lite utförligare om ett aktuellt ämne.

Ska medierna vara objektiva?

Janne Holmén, docent i historia, lyfter frågan om vad begreppet objektivitet egentligen betyder och om det verkligen alltid är eftersträvansvärt.