Ett äldrevänligt samhälle visionen i nytt program

I går antog landskapsregeringen ett äldrepolitiskt program för åren 2023-2030.
Florencia Villarroel, praoStadshusetMariehamnStadshus

Ambitionsnivån för stadens äldre ifrågasattes

Diskussion om äldrecenter i fullmäktige.

Mellanrapport synar fyra alternativ för äldrecentret

Stadsfullmäktige ska diskutera alternativen
Evelina Grandell Rosenlund, äldreomsorgschef  *** Local Caption *** @Bildtext:Enligt Evelina Grandell Rosenlund är behovet av fler platser och ett nytt demensboende otroligt stort.@Byline_namn:<@Foto>Foto: Daniel Eriksson

Stadens äldreomsorg har slutat med treskiftsarbete

Inom stadens äldreomsorg frångås sedan en tid det hårt kritiserade treskiftsarbetet.
Close Up Of Senior Man Putting On Slippers To Keep Feet Warm In Cost Of Living Crisis

Kräver fokus på de äldres situation

Budkavle till kommuner och regering.
Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Avråder från en förhastad planering

Stadsarkitekt: närmare undersökningar behövs
Close-up of physiotherapist supporting disabled senior man

Lagen hindrar makas tillgång till uppgifter

Ökade möjligheter efter lagändring.

ÅHS-kostnaderna för 65+ väntas öka stort

”Viktigt med tidiga insatser och förebyggande arbete”.
Debatt om äldreomsorg, Hållbart initiativ

Äldre övermedicineras – riskerar att bli mer sjuka

Forskning visar: 40 procent inom äldreomsorgen äter fler än fem läkemedel.
Strömsgården, Vårdö

Strömsgårdens upprop fick avslag

Vårdpersonalen tvingas lägga arbetstid på kök och servering.
Close up hands of caregiver doctor helping old woman at private clinic. Close up of hands of nurse holding a senior patient with walking stick. Elder woman using walking cane at nursing home with nurse holding hand for support.

Vårdare och direktörer ska samarbeta kring vården

Mental- och hälsovården för äldre ska tryggas.
 *** Local Caption *** @Normal:Håkan Lundberg

Finström efterlyser bättre samarbete med ÅHS

Stukad hemsjukvård avgörande pusselbit i ny äldreomsorgsplan
Evelina Grandell Rosenlund, äldreomsorgschef  *** Local Caption *** @Bildtext:Enligt Evelina Grandell Rosenlund är behovet av fler platser och ett nytt demensboende otroligt stort.@Byline_namn:<@Foto>Foto: Daniel Eriksson

Så ska personal säkras till kommande demenscenter

Stadens äldreomsorg listar elva punkter i åtgärdsplan.

Äldreomsorgsmöte utmynnade i arbetsgrupp

Ska hitta lösningar kring psykogeriatrisk vård
060922 , 06092022 , 20220906 , Oasen , äldrevård , vårdcenter, äldreomsorg , omsorgshem , åldringsvård , ålderdomshem , flygbild , flygfoto

Andelen över 75 år fördubblas kommande år

Äldreomsorgen i fokus för socialministern.
261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt , Ingrid Zetterman

Styrelsen: Plan för demenscenter inom februari

Vill markera tydligt att frågan är prioriterad och att lösningar behövs akut
261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt , Roger Jansson

”I dag tror jag vi nådde en överenskommelse”

Stadsstyrelsen vände i frågan om demenscenter efter starka reaktioner under fullmäktigedebatt - presenterade nytt förslag under onsdagens möte.
Handicampen, Verksamhetledare, Susanne Broman, Ålands handikappförbunds verksamhetsledare, 30 år firande

Tar helhetsgrepp på äldrepolitiken

Landskapsregeringen arbetar som bäst med ett äldrepolitiskt program. Specialsakkunnig Susanne Broman: Det kommer att utarbetas konkreta åtgärder.
Fixtjänst, loppis, Veronika Snellman *** Local Caption *** @Normal:Veronika Snellman är nöjd med sin nya träbänk.

KST efterlyser ett gemensamt boende

Ett boende för personer med psykisk ohälsa. Det efterlyser ledande socialarbetare Veronika Snellman på KST.
041021 , 04102021 , 20211004 ,  Landskapsregeringens nya handlingsplan för hanteringen av covid-19 på Åland presenterades av Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson , corona , covid 19

”Allas ansvar blir ingens ansvar”

Äldre med psykisk ohälsa faller mellan stolarna.
Evelina Grandell Rosenlund, äldreomsorgschef

”Det här är en situation som alla förlorar på”

Äldreomsorgschef ser behov av en psykogeriatrisk avdelning.

Skarp kritik mot brister i psykvården

Kvinnan uppförde sig hotfullt och visste ibland inte var hon var. Att få till ett ingripande och omhändertagande tog fyra timmar från första samtalet.
Young man refusing vaccine, anti vaccination concept

Ifrågasätter bristen på personal inom äldrevården

Närvårdare: Låt ovaccinerade återgå till jobbet!
Oasen, äldrevård, vårdcenter

Äldrevården går ut i gemensamt upprop

Äldrevården går på knäna och bristen på personal ger en lägre vårdkvalitet. Något måste göras nu – annars sätts liv och hälsa snart på spel.
Elderly caucasian woman sleeping on the bed

Slår larm om icke-fungerande hemtjänst

”Det är så ovärdigt för mamma.”