En grundförutsättning för att förbättra situationen i äldreomsorgen är att det finns tillräckligt med personal och vikarier, säger Roger Jansson.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Personalbristen innebär överbelastning”

– En av grundförutsättningarna är att vi har tillräckligt med personal och vikarier, säger äldreomsorgsnämndens ordförande Roger Jansson (MSÅ).

Hittat fel i texten? Skriv till oss