I flera av scenarierna byggs de nyare delarna av Trobergshemmet på med två våningar, så att de blir fem våningar höga. Dessa alternativ förutsätter förstärkningar av byggnadernas konstruktion, enligt mellanrapporten.
Foto: Alice Åkerblom

Bild

Mellanrapport synar fyra alternativ för äldrecentret

– Det är en mellanrapport som visar att det finns svårigheter. Inget alternativ är enkelt.

Det säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib) om konsultföretaget Swecos mellanrapport om möjligheterna av bygga ett äldrecenter vid Trobergshemmet.
Hittat fel i texten? Skriv till oss