I två av scenarierna rivs Trobergshemmets 1960-talsbyggnader för att ge plats för nya byggnader. Det kan leda till större klimatavtrycket och högre byggkostnader.
Foto:

Bild

Jätteprojekt vid Trobergshemmet får nej i nämnd

Äldreomsorgsnämnden säger nej till planerna på att ett nytt äldrecenter byggs vid Trobergshemmet. Satsningen blir både för dyr och tar för lång tid, säger nämndens ordförande Conny Nylund (Ob).
– Vi siktar på en annan lösning.

Hittat fel i texten? Skriv till oss