Foto:

Bild

Kritisk personalsituation på Strömsgården i Vårdö

Situationen på ESB-boendet Strömsgården i Vårdö är ytterst kritisk när det gäller personalsituationen. Man önskar kunna höja närvårdarnas löner för att få dem att stanna inom yrket och nu har hemserviceledaren lämnat in en skrivelse till kommunens omsorgsnämnd.

Hittat fel i texten? Skriv till oss