”Avsikten är att arbetet med att förnya klientavgiftslagen ska fortsätta, och i samband med det ses behov av ändringar över”, säger specialsakkunnig Susanne Broman.<@Fotograf>Robert Jansson
Foto:

Bild

LR: Ska se över ändringar

Enligt landskapsregeringen kan den nya klientavgiftslagen justeras vid behov.

Kommunerna kan också själva besluta om att sänka avgifterna.

Hittat fel i texten? Skriv till oss