Foto:

Bild

Sjukfrånvaro i äldreomsorgen sticker ut

Äldreomsorgen i Mariehamn har, som Ålandstidningen tidigare skrivit om, en hög sjukfrånvaro – över tolv procent.

Men siffrorna visar inte hela bilden.

– Det är viktigt att skilja på korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro, säger äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund.

Hittat fel i texten? Skriv till oss