Ansiktslyft väntar för Lilla holmen

Ska gå från sommarholme till året om-holme.

Ferrari: Jag blir gärna stadsstyrelsens ordförande

”En fin och viktig position”.

Del av Torggatan stängs av på fredag

P-förbud på Elverksgatan

Boende protesterar mot exploatering av Styrsö

Grannarna på Skobbholm: Ingen dialog har förts med oss.

”Inte klarlagt vad Doktorsvillan ska användas till”

Men kanslichefen utesluter inte externa hyresgäster.

Susanne Perander blir ny stadsmiljöchef

ÅMHM-chef går över till Mariehamns stad.
 *** Local Caption *** @Normal:Foto: Florencia Villarroel, praoStadshusetMariehamnStadshus

”Man måste kunna ställa kritiska frågor – men det ska göras sakligt”

Fullmäktigegrupperna om kritiken från stadsdirektören.

Här kan en ny damm göra Slemmern renare

Sedimenteringsbassäng planeras norr om Tullarns äng
Fastigheten Tallbacken, som ägs av Mariehamns stad, är till salu.

Mariehamns stad vill sälja Tallbacken

Mariehamns stad vill sälja fastigheten Tallbacken på Matrosgatan 3. Orsaken är att staden inte längre själv driver verksamheten i fastigheten.
Leif Holländer har lämnat in ett nytt besvär angående Ida Mann-ärendet. Han tar upp flera fel i beslutsfattandet.

Nytt besvär i Ida Mann-ärendet

Ett nytt besvär har lämnats in mot stadsstyrelsens beslut att inte låta stadsmiljöchefen Ida Mann fortsätta sin anställning efter prövotiden.
201218 , 20122018 , 20181220 , Dennis Jansson köper Sittkoffs Sittkoff

”Vill nu koncentrera mig på Mariehamns centrum”

Därför vill Dennis Jansson sälja Mariepark till staden.
Mariehamn, Torgtak, MAriehamns torg

Åfd: Beslut om pengar till torgtak fattades på fel sätt

Anders Holmberg och Conny Nylund besvärade sig och får rätt
Mariehamns Stadshus, Stadshuset

30.000 euro beviljat för hemundervisningsenhet

”Nu är Mariehamn villig att göra ett försök."
Mariehamns Stadshus, Stadshuset

Understöder möte för att ompröva Mann-beslut

Röster höjs för att stadsstyrelsen ska ompröva Ida Mann-beslut
160323 , 16032023 , 20230316 , Områden med behov av reviderad och moderniserad stadsplan , Kvarteren Främmanberg / Kvarnberg

Stadsarkitekten föreslår omfattande planprocess

141 tomter kan beröras inledningsvis.
Kyrkan, Mariehamns församling, St Mårtensgården

S:t Mårtensgården kan bli nytt daghem i staden

St Mårtensgården föreslås bli nytt ombyggt daghem i Mariehamn efter att man skrinlade nybyggnadsplanerna på tomten mellan skolorna i Strandnäs.

Föreslår inglasad del av Torggatan

Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Avråder från en förhastad planering

Platsen för nytt demenscenter redan överexploaterad.
Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Avråder från en förhastad planering

Stadsarkitekt: närmare undersökningar behövs

Tjänst som specialklasslärare kan omvandlas

Ingrid Zetterman

Mellanår för staden gällande Svinö holme

Projektet med att exploatera Svinö holme på paus
Nordiska rådets session i Helsingfors 2022

Mariehamns stad vinner pris på direktsänd tv-gala

Nabbens våtmark får Nordiska rådets miljöpris 2022.
060922 , 06092022 , 20220906 , Inför firandet av europeiska miljökulturdagar , , miljökultur , landskapsarkitekt Johanna Hagström

Staden vill ha folkets åsikter om grönplan

Ett utkast till grönplan för Mariehamns visas under september på stadsbiblioteket.
anne (Jan-Erik Eklund ) Algots varv, bygge, varv, hus, husbygge, Cajsa Borgström

Första huset 
på plats på 
Algots varv

Färdigställs under hösten.