Tjänst som specialklasslärare kan omvandlas

Ingrid Zetterman

Mellanår för staden gällande Svinö holme

Projektet med att exploatera Svinö holme på paus
Nordiska rådets session i Helsingfors 2022

Mariehamns stad vinner pris på direktsänd tv-gala

Nabbens våtmark får Nordiska rådets miljöpris 2022.
060922 , 06092022 , 20220906 , Inför firandet av europeiska miljökulturdagar , , miljökultur , landskapsarkitekt Johanna Hagström

Staden vill ha folkets åsikter om grönplan

Ett utkast till grönplan för Mariehamns visas under september på stadsbiblioteket.
anne (Jan-Erik Eklund ) Algots varv, bygge, varv, hus, husbygge, Cajsa Borgström

Första huset 
på plats på 
Algots varv

Färdigställs under hösten.
RŠdda barnens parkdag

Nya Wirénska parken ska stå klar 2023

Sommaren 2023 ska Wirénska parken få ett nytt utseende
Fanny ThalŽn, Statsvandring, QR kod

Kuriosa berättelser i ny digital stadsvandring

Mariehamns stad har tagit fram ny app med berättelser om staden och dess historia.
Arne Selander, Stadsdirektör *** Local Caption *** @Bildtext:De första veckorna på direktörsstolen har Arne Selander till stor del ägnat åt att sätta sig in i arbetet.

Stadsdirektör positiv till Folkhälsans byggplaner

”Passar bra tidsmässigt ur stadens synvinkel”

Serviceboende
på Savoytomten fick bygglov

Tennis Klubb, Bollhalla

Företagsgrupp ger sig in i budgivning om Bollhalla

Budar väsentligt högre än stadens och MLK:s överenskomna pris.

Staden sänker priset för hemservice till KST

Gör att KST klarar budget.

Nytt centrumboende för seniorer tar form

Ansökan om bygglov behandlas i juni.


Miljösamordnaren ser inga problem

Mattvättarnas rening klarar kraven i dag, säger Ulf Simolin.

Vill flytta mattvättarna och ansluta till VA-nätet

Hamnchefen vill flytta mattvättarna till Hindersböle eller Sjökvarteret.

Här kan 300 tomter för 1.900 personer skapas

Planutkastet för Svinö holme är klart.

Betydligt bättre än budgeterat för Mariehamn

Det gick flera miljoner euro bättre än väntat för staden i fjol.

Ålandsvägen stängs för genomfartstrafik

Blandade betyg för nya stadssektorn

Tre förvaltningar ska bli en, tre nämnder ska bli två. Men den nya stadsmiljösektorn får inte bara beröm.

Stadsgator tillfälligt avstängda

Bygget av polishuset och julmarknaden i centrum kräver bilfria gator.

Tre S–politiker anklagas för jäv i stadsplanen

Tre besvär mot den redan klubbade delgeneralplanen för Mariehamns centrum gäller jäv.

Stadsstyrelsen splittrad om skatten

Presenterade budgetförslag för 2022.

Kritik mot stadens rekryteringsprocess

Även Erik Brunström återtar sin ansökan.

Kommitté klar med plan för Doktorsvillan

Att renovera och återställa Doktorsvillan beräknas kosta 541.000 euro.

Staden kan köpa S:t Göranshemmet

600.000 euro ses som en rimlig köpeskilling.