Leif Holländer har lämnat in ett nytt besvär angående Ida Mann-ärendet. Han tar upp flera fel i beslutsfattandet.

Nytt besvär i Ida Mann-ärendet

Ett nytt besvär har lämnats in mot stadsstyrelsens beslut att inte låta stadsmiljöchefen Ida Mann fortsätta sin anställning efter prövotiden.
201218 , 20122018 , 20181220 , Dennis Jansson köper Sittkoffs Sittkoff

”Vill nu koncentrera mig på Mariehamns centrum”

Därför vill Dennis Jansson sälja Mariepark till staden.
Mariehamn, Torgtak, MAriehamns torg

Åfd: Beslut om pengar till torgtak fattades på fel sätt

Anders Holmberg och Conny Nylund besvärade sig och får rätt
Mariehamns Stadshus, Stadshuset

30.000 euro beviljat för hemundervisningsenhet

”Nu är Mariehamn villig att göra ett försök."
Mariehamns Stadshus, Stadshuset

Understöder möte för att ompröva Mann-beslut

Röster höjs för att stadsstyrelsen ska ompröva Ida Mann-beslut
160323 , 16032023 , 20230316 , Områden med behov av reviderad och moderniserad stadsplan , Kvarteren Främmanberg / Kvarnberg

Stadsarkitekten föreslår omfattande planprocess

141 tomter kan beröras inledningsvis.
Kyrkan, Mariehamns församling, St Mårtensgården

S:t Mårtensgården kan bli nytt daghem i staden

St Mårtensgården föreslås bli nytt ombyggt daghem i Mariehamn efter att man skrinlade nybyggnadsplanerna på tomten mellan skolorna i Strandnäs.

Föreslår inglasad del av Torggatan

Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Avråder från en förhastad planering

Platsen för nytt demenscenter redan överexploaterad.
Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Avråder från en förhastad planering

Stadsarkitekt: närmare undersökningar behövs

Tjänst som specialklasslärare kan omvandlas

Ingrid Zetterman

Mellanår för staden gällande Svinö holme

Projektet med att exploatera Svinö holme på paus
Nordiska rådets session i Helsingfors 2022

Mariehamns stad vinner pris på direktsänd tv-gala

Nabbens våtmark får Nordiska rådets miljöpris 2022.
060922 , 06092022 , 20220906 , Inför firandet av europeiska miljökulturdagar , , miljökultur , landskapsarkitekt Johanna Hagström

Staden vill ha folkets åsikter om grönplan

Ett utkast till grönplan för Mariehamns visas under september på stadsbiblioteket.
anne (Jan-Erik Eklund ) Algots varv, bygge, varv, hus, husbygge, Cajsa Borgström

Första huset 
på plats på 
Algots varv

Färdigställs under hösten.
RŠdda barnens parkdag

Nya Wirénska parken ska stå klar 2023

Sommaren 2023 ska Wirénska parken få ett nytt utseende
Fanny ThalŽn, Statsvandring, QR kod

Kuriosa berättelser i ny digital stadsvandring

Mariehamns stad har tagit fram ny app med berättelser om staden och dess historia.
Arne Selander, Stadsdirektör *** Local Caption *** @Bildtext:De första veckorna på direktörsstolen har Arne Selander till stor del ägnat åt att sätta sig in i arbetet.

Stadsdirektör positiv till Folkhälsans byggplaner

”Passar bra tidsmässigt ur stadens synvinkel”

Serviceboende
på Savoytomten fick bygglov

Tennis Klubb, Bollhalla

Företagsgrupp ger sig in i budgivning om Bollhalla

Budar väsentligt högre än stadens och MLK:s överenskomna pris.

Staden sänker priset för hemservice till KST

Gör att KST klarar budget.

Nytt centrumboende för seniorer tar form

Ansökan om bygglov behandlas i juni.


Miljösamordnaren ser inga problem

Mattvättarnas rening klarar kraven i dag, säger Ulf Simolin.

Vill flytta mattvättarna och ansluta till VA-nätet

Hamnchefen vill flytta mattvättarna till Hindersböle eller Sjökvarteret.

Här kan 300 tomter för 1.900 personer skapas

Planutkastet för Svinö holme är klart.