Kjell johansson, Anna Hjerling och Erik Neuman visar hur kuperat det är på Styrsö, med berg och sänkor täckta av skog. Det gör att en exploatering blir dyr och skadar stora naturvärden, menar de.
Foto: Robert Jansson

Bild

Bild

Bild

Bild

Boende protesterar mot exploatering av Styrsö

Stadens planer på att omvandla Styrsö till ett nytt bostadsområde med upp till 100 tomter väcker oro hos de boende på Skobbholm.

– Vår lantliga livsmiljö skulle förstöras om exploateringsplanerna förverkligas, säger Anna Hjerling.

Hittat fel i texten? Skriv till oss