160323 , 16032023 , 20230316 , Områden med behov av reviderad och moderniserad stadsplan , Kvarteren Främmanberg / Kvarnberg
Här, mellan Södragatan och Skillnadsgatan, finns de sex kvarter där stadsarkitekten föreslår att revideringen av stadsplanerna ska inledas.
Foto: Robert Jansson

Bild

Stadsarkitekten föreslår omfattande planprocess

Det finns ett behov av att modernisera stadsplanerna för flera områden i Mariehamn. I den första omgången föreslår stadsarkitekt Dominicus Björkstam att hela 141 tomter i stadsdelarna Främmanberg och Kvarnberg berörs av revideringen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss