Ett köp av Mariepark är åter aktuellt. Dennis Jansson har gett staden två alternativ. @Foto:Daniel Eriksson
Foto:

Bild

Kommitténs förslag: Här ska nytt demensboende byggas

Den politiska kommittén, som utrett frågan kring ett demensboende i Mariehamn, har nu tillsammans med stadsdirektörens arbetsgrupp kommit fram till ett resultat.

Det ska – snarast – byggas ett demenscenter med 60 boendeplatser.

De föreslår att bygga på stadens tomtmark vid Mariepark i Västerhamn eller på stadens tomtmark i Apalängen.

Hittat fel i texten? Skriv till oss