Kritiserar brist på förankring i förlikningsbeslut

LR slår tillbaka mot kritiken: Hade mandat att agera.

LR lämnar in besvär i elhybridmålet

Infrastrukturministern: ”Kan finnas principiellt juridiskt intressant saker".

Tar skadeståndets storlek för prövning till HD

”Om det faller väl ut går det att få ner skadeståndet något”.

Mellanchef ansöker om prövningstillstånd till HD

Yrkar på att hovrättsdomen upphävs
Det har varit många turer kring behörighetsfrågan av lagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen.

Tillfällig elskatt är åländsk behörighet

HD ger lagtinget rätt

HD ger lagtinget rätt: Tillfällig elskatt är åländsk behörighet

LR: Skön bekräftelse.
Lagböcker, lag, Finlands lag, Ålands lagsamling *** Local Caption *** @Bildtext:I snart 20 år har den åländska lagberedningen haft problem med för lagtinget svårtolkade bestämmelser i Finlands grundlag.@Foto:Foto: Daniel Eriksson

HD påpekar brister 
i ny näringsrättslag

”Inget av deras argument håller”, säger vicelantrådet.

Högsta domstolen friar journalister

Upphäver Åbo hovrätts fällande dom i uppmärksammade målet.
Högsta domstolen.

HD ger Åland rätt i behörighetstvist

Inrikesministeriet och dess polisförvaltningsmyndigheter ska övervaka att Ålands polismyndighets verksamhet är laglig.

HD kritiskt mot förslaget till självstyrelselag

Relationen mellan självstyrelselagen och grundlagen är otydlig, anser Högsta domstolen i sitt remissvar.