Högsta domstolen.

HD ger Åland rätt i behörighetstvist

Inrikesministeriet och dess polisförvaltningsmyndigheter ska övervaka att Ålands polismyndighets verksamhet är laglig.

HD kritiskt mot förslaget till självstyrelselag

Relationen mellan självstyrelselagen och grundlagen är otydlig, anser Högsta domstolen i sitt remissvar.