Foto: Kevin Eriksson

Bild

HD kritiskt mot förslaget till självstyrelselag

Relationen mellan självstyrelselagen och grundlagen är otydlig, det finns problem i kompetensfördelningen i EU-beslut och förslaget innehåller motsättningar.
Det skriver Högsta domstolen (HD) i sitt utlåtande på förslaget till ny självstyrelselag.
Hittat fel i texten? Skriv till oss