”Parlamentarismen bygger på att regeringen åtnjuter vårt förtroende i den här typen av frågor”, säger Harry Jansson (C).
Foto: Robert Jansson

Bild

Kritiserar brist på förankring i förlikningsbeslut

Företrädare för den förra regeringen Thörnroos är överraskade över förlikningen och anser att ärendet borde ha fortsatt till prövning i Högsta domstolen.

Dessutom ifrågasätts bristen på förankring av beslutet inom lagtinget.

– Faktum är att oppositionen i lagtinget fick bättre underlag än vi som sitter i regeringsbasen, säger Harry Jansson (C).

Hittat fel i texten? Skriv till oss