Lagböcker, lag, Finlands lag, Ålands lagsamling *** Local Caption *** @Bildtext:I snart 20 år har den åländska lagberedningen haft problem med för lagtinget svårtolkade bestämmelser i Finlands grundlag.@Foto:Foto: Daniel Eriksson
Både Högsta domstolen och Ålandsdelegationen ger landskapsregeringen bakläxa i laggranskningen.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

HD påpekar brister 
i ny näringsrättslag

Språkkraven är för hårda och delar av lagen bör därför förfalla. Det skriver Högsta domstolen och Ålandsdelegationen i sin laggranskning av landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd, men medan HD hänvisar till unionsrätten menar ÅD att lagen står i strid med Finlands grundlag.
Hittat fel i texten? Skriv till oss