Klagomål om elhybridfärjan prövas inte

CKP utreder elhybridaffären trots förlikning

Utredningen av polisanmälan mot LR fortsätter vid CKP, trots förlikningen.

Nytt parti presenteras på torsdag

Lagtingsledamoten Veronica Thörnroos, tidigare medlem i Centern, presenterar sitt nya parti på torsdag.

Robert Mansén: C har diskuterat frågan grundligt

Beslutet att förlikas med konsortiet var förankrat i lagtinget.

Kritiserar brist på förankring i förlikningsbeslut

LR slår tillbaka mot kritiken: Hade mandat att agera.

Ansgar Ab: Vi har alla annat att göra

Vd Tomas Lindqvist om förlikningsbeskedet.

LR och konsortiet har förlikats

Så mycket betalar landskapet.

Konsortiet lämnar in besvär mot pengadeponering

De yrkar bland annat på att Statens ämbetsverks beslut upphävs i dess helhet.

LR menar att företagen överkompenserats

Dokumenten bakom beslutet till besvärstillstånd till HD.

LR lämnar in besvär i elhybridmålet

Infrastrukturministern: ”Kan finnas principiellt juridiskt intressant saker".

Nu inleder lagtinget sin granskning av elhybridärendet

Beställer ett faktaunderlag med åtgärder, tidpunkter, dokument och kommentarer.

Medlingsförsöket blir inte offentligt

Veronica Thörnroos har lämnat in anhållan om befrielse

Talman Veronica Thörnroos (C) har lämnat in sin anhållan om att befrias från uppdraget som talman.
Tomas Lindqvist är vd för Rederi Ab Gustaf Erikson och Ansgar Ab och den totalt sett enskilt största ägaren i den åländska företagsgrupp som ingår i konsortiet bakom elhybridaffären. Han vill dock inte gå in på vad som kan ske med ett eventuellt skadestånd.

De får dela på skadeståndet

”Rättsprocessen pågår fortfarande”.

Anmäler hanteringen av elhybridfärjan till JK

”Måste utredas om beslutsfattare har agerat lagenligt”.

Källor: C-gruppen vill se Pettersson som talman

Jörgen Pettersson (C) kan bli den som tar över talmansklubban från Veronica Thörnroos (C).
Den nya elhybridfärjan kommer ha plats för 90 bilar och 350 passagerare. Passet Svinö–Gripö avverkas på under 18 minuter.@Foto:Illustration: Finnferries

Polisamälan inlämnad i elhybridärendet

Centralkriminalpolisen hanterar anmälan.

”Känner mig som en svikare”

Men John Holmberg ångrar inte rösten mot elhybridköpet.

"Lagtinget stödde LR:s arbete"

Mika Nordberg om elhybridfärjan.

”Det enda rätta att göra”

Harry Jansson om att säga upp avtalet

”Vi har sex otroligt starka kandidater”

Nu ska Centern vaska fram en ny talmanskandidat.

Lämnar posten som talman efter pressen från partiet

Lämnar in anhållan om befrielse i mars: ”Vill avisera det redan nu så att man inte ska behöva spekulera i det.”

Veronica Thörnroos kliver av som talman

”Med respekt för de åsikter som Centerns lagtingsgrupp och styrelse framfört."

Konsortiet tar inte emot skadeståndet

Skadeståndet ska deponeras hos staten för att konsortiet sagt nej till pengarna, i det här skeet.
 Stugan i Lemland är en viktig plats för Tomas Lindqvist. Kanske blir det ett permanent boende för familjen här så småningom.

Ansgar fördömer LR:s beslut att pröva domen

Ansgars vd: Galenskap att ta domen till HD.