Tomas Lindqvist från Ansgar Ab g, bilden är tagen under tingsrättsförhandlingarna.
Foto:

Bild

Konsortiet lämnar in besvär mot pengadeponering

Konsortiet har lämnat in ett besvär till Ålands förvaltningsdomstol mot Statens ämbetsverks beslut om deponering av elhybridpengarna.

De yrkar bland annat på att Statens ämbetsverks beslut upphävs i dess helhet.

Hittat fel i texten? Skriv till oss