Landskapsregeringen och konsortiet förlikades efter en utdragen rättstvist.
Foto: Ålands landskapsregering

Bild

CKP utreder elhybridaffären trots förlikning

Utredningen av polisanmälan mot LR fortsätter vid CKP, trots förlikningen. 

Fortfarande ges ingen information om detaljer kring anmälan. 

Hittat fel i texten? Skriv till oss