Några i besättningen på detta okända fartyg identifierades med hjälp av en Facebookgrupp: längst till vänster Viktor Andersson. Två från vänster Valter Blomqvist. Längst till höger Sven Bris. (Fotografiet tillhör Karl-Olof Westerlund)

I backspegeln: Fartygsbesättning på okänt fartyg

Etnologen Kjell Ekström berättar gamla fotografiers historia.

I backspegeln: Strandgatan – en välbevarad stadsmiljö

Kjell Ekström ser tillbaka på Strandgatans historia.
Paviljongen på Badhusberget fotograferad omkring 1920. Ole Gylling.@Normal_indrag:

I backspegeln:En förfallen paviljong

Etnologen Kjell Ekström berättar gamla fotografiers historia.
Vy mot sydost från ett fönster i hörnet av Skeppargatan – Strandgatan för ca 60 år sedan. (Bengt Elling)

I backspegeln:Islossning på Slemmern

Etnologen Kjell Ekström berättar gamla fotografiers historia.
Micklas ria under rivning i Vestansunda, Jomala. I bakgrunden till höger skymtar Karl Andersas (Mattas) gamla ladugård och till vänster Pellas nya rödmyllade ladugård med blänkande plåttak. Bengt Elling.

I backspegeln:När rior blev ved och byggelement

Etnologen Kjell Ekström berättar gamla fotografiers historia.
Bildtext: M/S Botnia vid kaj i Långnäs efter kollisionen 1968. Bengt Elling.

I backspegeln:En förödande kollision 1968

Dagens bild är hämtad ur Bengt Ellings diaskatt.

I backspegeln:Varuhuset Zeipels 60 år

Ett av Ålands första varuhus.
Interiör från en söndagsskolefest i Jomala kyrka.

I backspegeln – Kyrkorummen förändras ständigt

Etnologen Kjell Ekström berättar gamla fotografiers historia.
Utsikt från Böte-berget på Kyrkogårdsö, Kökar, i början av 1960-talet.

I backspegeln:Innan den idylliska Hemviken blev hamn för en småbåtsflotta

Etnologen Kjell Ekström berättar gamla fotografiers historia.

En känd men förändrad gatuvy

Norra Esplanadgatan i slutet av 1950-talet.
Flygbild över Mariehamn från 1950-talet. Fotografi från Ulla Södergårdhs samling.

I backspegeln – Mariehamn från ovan

Välkommen med på en nostalgisk resa genom vårt fantastiska landskap!rrr
Luciatåget på 1960-talet. Bilden är hämtad ur Carl-Eric Södergårdhs samling.

I backspegeln:När luciatåget var ett stort folknöje

Etnologen Kjell Ekström berättar gamla fotografiers historia.
Förströelseetablissemanget Nöjet fotograferat 1968. Det låg alldeles norr om Miramar.

I backspegeln: Här hängde ungdomarna på 60-talet

Etnologen Kjell Ekström berättar gamla fotografiers historia.
Gustav och Kristina Wahlbeck avfotograferade i sitt Mariehamnshem på 1950-talet. Sture Wahlbeck.

I backspegeln:En stillsam 50-talsinteriör

Etnologen Kjell Ekström berättar gamla fotografiers historia.
Åländska spelmän på 1950-talet. I vilket sammanhang spelmännen fotograferats är än så länge oklart. I år är det dock 70 år sedan Ålands spelmansgille grundades. Från vänster Helge Jansson (?), Ragnar Boman, Holger Olofsson, ”Rebböls-Alarik”, Ture Isaksson, Uno Enqvist, Eino Forsman, Gösta Bryggman och Julius Clemes.

I backspegeln – Ålands spelmansgille

I Ålands spelmansgille, som blev en helåländsk angelägenhet, fanns flera färgstarka fiolspelmän.