Skyddskårsdistriktet håller vinterövning i Jomalaterrängen.K. Gustavssons samling.

Del 2: Patrulleringen till havs fortsätter som vanligt

Docent Kenneth Gustavsson berättar om det dramatiska året i en serie månadsrapporter om vad som hände på Åland.
X-operationen, april 1944: karta över inseglingsrutterna till ”Avsedda landstigningsplatser” på Åland (hamnar och kustfort) som skall intas och säkras i början av operationen. Original i Riksarkivet, Stockholm/Arninge, refoto: K. Gustavsson.

Del 5: Maj – en tillfällig andningspaus

Docent Kenneth Gustavsson berättar om det dramatiska året i en serie månadsrapporter om vad som hände på Åland.
Flygfältet 30 mars 1944: Spaningsplanet DR-195 lyfts efter att föregående kväll ha skadat vänster landningsställ då man landade i mörker. E. Parkkinen.

Del 4: Omvärldsläget har förändrats kraftigt

Docent Kenneth Gustavsson berättar om det dramatiska året i en serie månadsrapporter om vad som hände på Åland.
Tyska marinstaben 12 mars 1944: Karta över läget på Åland som planeringsunderlaget för ”Tanne West”. Kustbatterierna markerat med rött (Enskär, Tellholm, Hammarudda, Korsö, Herrö, Kökar), samt deras maximala räckvidder (båglinjer). Lämpliga landstigningsplatser markerade med grönt (Storby, Torpö, Mariehamn).  Original i Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg, refoto: K. Gustavsson.

Del 3: Finlands strävanden efter vapenstillestånd eller fred

Docent Kenneth Gustavsson berättar om det dramatiska året i en serie månadsrapporter om vad som hände på Åland.
Sjöbevakningens Aura användes under krigsåren som eskortfartyg, utrustat med två 75 mm sjömålskanoner, två 20 mm luftvärnskanoner, samt sjunkbombskastare. Här i samband med eskortverksamhet utanför Kobbaklintar den oroliga sensommaren 1942. SA-kuva.

Del 1: Kriget inne på sitt femte år

Docent Kenneth Gustavsson berättar om det dramatiska året i en serie månadsrapporter om vad som hände på Åland.