X-operationen, april 1944: karta över inseglingsrutterna till ”Avsedda landstigningsplatser” på Åland (hamnar och kustfort) som skall intas och säkras i början av operationen. Original i Riksarkivet, Stockholm/Arninge, refoto: K. Gustavsson.
Foto:

Bild

Del 5: Maj – en tillfällig andningspaus

Krigsåret 1944 var det år då Finlands och Ålands öde avgjordes och vi mot alla odds lyckades dra oss ur kriget mot Ryssland och nå ett vapenstillestånd. Docent Kenneth Gustavsson berättar om det drama tiska året i en serie månadsrapporter om vad som hände på Åland.

De tidigare delarna publicerades den 20.1, 17.2, 9.3, 23.3 & 13.4.

Hittat fel i texten? Skriv till oss