Foto:

Bild

Del 6: Mot undergång?

Krigsåret 1944 var det år då Finlands och Ålands öde avgjordes och vi mot alla odds lyckades dra oss ur kriget mot Ryssland och nå ett vapenstillestånd. Utgången hade länge varit oklar, men lyckliga omständigheter gjorde att landet trots allt kunde behålla sin självständighet, om än med kännbara uppoffringar. 

Under denna komplicerade slutprocess hade Åland än en gång blivit en strategisk brännpunkt i Östersjön, med avgörande betydelse inte bara för hemlandet utan även för Tyskland, Sverige och Ryssland.

I dag exakt 80 år senare pågår åter ett storkrig i vårt närområde, även nu med Ryssland i huvudrollen. Utgången är fortfarande oklar, men tydligt är att kriget redan påverkat Åland i och med att våra öar åter kommit i blickpunkten.

En viktig pusselbit för att bättre förstå dagens hotbilder är kunskap om vad som hände på och kring Åland det oroliga året 1944. Till skillnad mot Finland i övrigt, där otaliga publikationer skrivits om detta år, har Åland dessvärre inte behandlats i någon större utsträckning, åtminstone inte i översiktlig form. 

Under 2024 kommer Ålandstidningen att publicera docent Kenneth Gustavssons lokala ”månadsrapporter” från 1944 som dels beskriver det rådande läget till lands och till sjöss, dels även viktiga yttre händelser och beslut som påverkar läget här hemma. Grundmaterialet i rapporterna har sammanställts utgående från dokumentmaterial som studerats i arkiven i Helsingfors, Stockholm och Freiburg.

Hittat fel i texten? Skriv till oss