Tyska marinstaben 12 mars 1944: Karta över läget på Åland som planeringsunderlaget för ”Tanne West”. Kustbatterierna markerat med rött (Enskär, Tellholm, Hammarudda, Korsö, Herrö, Kökar), samt deras maximala räckvidder (båglinjer). Lämpliga landstigningsplatser markerade med grönt (Storby, Torpö, Mariehamn).  Original i Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg, refoto: K. Gustavsson.
Foto:

Bild

Del 3: Finlands strävanden efter vapenstillestånd eller fred

Krigsåret 1944 var det år då Finlands och Ålands öde avgjordes och vi mot alla odds lyckades dra oss ur kriget mot Ryssland och nå ett vapenstillestånd.

Docent Kenneth Gustavsson berättar om det dramatiska året i en serie månadsrapporter om vad som hände på Åland.

De tidigare delarna publicerades den 20.1 & 17.2.

Hittat fel i texten? Skriv till oss