Foto:

Vill du ha glass? Nä, den smakar för bra!

Att Obundna är emot allt inklusive vindkraft vet ju alla. Nu tar sig argumenten mot vindkraft allt absurdare uttryck. De vanliga argumenten verkar inte räcka till: de hörs och syns på 25 kilometers håll, de rör upp radioaktivitet från sjöbotten, de sprider mikroplaster och så vidare.

Nu i lagtinget tackar de nej till ”ohejdat med medel”, alltså för mycket pengar från vindkraften. Vad är för mycket för Obundna? Varför tackar de nej på allas vägnar? Är Obundna så rika att de inte vill ha mera i börsen? Om man antar att vindkraften ger 30 miljoner euro per år så blir det 1000 euro per år och ålänning, är det mycket pengar?
Nej, inte för en vanlig löntagare, det ger cirka två–tre procent till, men för en familj på fyra personer blir det ett välkommet tillskott i kassan. Barnbidrag för två barn är cirka 3.000 euro/år så 4.000 euro till gör nog nytta för många familjer.
Enligt Obundna så kan en ålänning inte hantera 1.000 euro extra per år, vad är ni rädda för? Lagtinget fick ju cirka 30 procent löneökning, hur ska ni klara det när en vanlig människa inte anses klara tre procent? Lönen i lagtinget steg 30 procent för att höja kompetensen, men vart tog höjningen av kompetensen vägen? Kanske man borde införa inträdesprov? Höjd kompetens högre lön, annars inte.

Konsument av glass

Hittat fel i texten? Skriv till oss