Foto:

Slopa inte sjukdomskostnadsavdraget

Förslaget att slopa sjukdomskostnadsavdraget i kommunalbeskattningen utan ingående konsekvensanalys och en särskild barnkonsekvensanalys kan inte godkännas. I början av 1990-talet avskaffades avdraget i riket bland annat med motiveringen att sjukdomskostnaderna skulle kompenseras på andra sätt via den offentliga hälsovården. En viktig skillnad mellan riket och Åland är avsaknaden av allmän tandvård för hela befolkningen och dessutom har vi enligt statistiska uppgifter de dyraste vårdavgifterna i Norden.

Sjukdomskostnadsavdraget har mycket stor betydelse för pensionstagare med små inkomster. De flesta som utnyttjar avdraget är pensionärer. Så många som 4.043 pensionärer gjorde sjukdomskostnadsavdrag år 2022. Avdraget har också betydelse för barnfamiljer eftersom barnens sjukkostnader dras av i föräldrarnas beskattning.
Speciellt i de familjer som har barn med olika funktionsnedsättningar har avdraget stor betydelse. Totalt har 2.013 familjer använt detta avdrag år 2022. Om man slopar avdraget får ålänningarna de facto dyrare tandvård och avgifter av olika slag. Multisjuka personer och personer med långvariga sjukdomar drabbas ekonomiskt om sjukdomskostnadsavdraget slopas. Det skulle generellt drabba alla låginkomsttagarna, totalt 1.440 personer som hamnar under 15.000 euro i inkomstgräns och har nyttjat avdraget år 2022.

Det här är ett konkret sparförslag som också ökar ojämställdheten. Flera kvinnor än män är låginkomsttagare. Den senaste utredningen om ekonomisk utsatthet visar entydigt att avdraget är mycket viktigt. Det står även i tilläggsutredningen, som handlar om hur man ska stödja personer med funktionsnedsättningar på Åland, att avdraget har mycket stor betydelse också för dem.

Det kan vara motiverat att se över villkoren för sjukdomskostnadsavdraget i stället för att ta bort en rättighet för dem som är sjuka och ekonomiskt utsatta. Avdraget måste justeras så att de som behöver det mest får mest ut av avdraget. Rätten till tillräckliga hälsovårds- och sjukvårdstjänster är en grundlagsskyddad rättighet. I den grundlagsskyddade rättigheten ingår även att alla måste ges ekonomiska möjligheter att ta del av hälso- och sjukvården. Det är mot bakgrund av det som sjukdomskostnadsavdraget ska vara kvar.

Kristine Dzene (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss