Foto:

Vår energi finns i solens kraft och jordens värme

I klimatdebatten diskuteras mänsklig påstådd påverkan och dess konsekvenser. Det är dock viktigt att komma ihåg att flytta fokus mot de två naturliga processer som är livsviktiga för oss: solens fusion och jordens kärnklyvning. Dessa processer är som evighetsmaskiner som de facto driver livet på jorden. Oavsett det påstådda.

Solens fusion: Solen är som ett stort kraftverk där väteatomer smälter samman och bildar helium. Detta skapar ljus och värme, och utan det skulle inget liv kunna existera på jorden.
Jordens kärnklyvning: Jordens inre är också ett kraftverk. Här delas tunga atomkärnor upp, vilket skapar värme som driver vulkaner och jordbävningar. Utan denna värme skulle livet på jorden inte vara möjligt.
Sammanfattningsvis är det tack vare solens fusion och jordens kärnklyvning som vi har ett bra balanserat klimat och kan överleva på jorden. Klimatdiskussioner också på Åland bör inte glömma dessa grundläggande processer. Det är viktigt att komma ihåg att mätpunkter för temperatur kan variera beroende på var de placeras.
Var man väljer att leva, oavsett om det är på solkusten eller Åland, är en personlig fråga. Och helt enkelt – ett val. Att gnälla över lokala variationer går att avhjälpa – man flyttar bopålarna!
Att klaga på inbillade klimatförändringar kan ibland vara mer om klagomål än om faktiska problem.

Erik Nordlund

Hittat fel i texten? Skriv till oss