Foto:

Sanning och konsekvens

På ledarsidan i Ålandstidningen den 5 februari kunde man bland annat läsa att ”om den demografiska utvecklingen, det vill säga befolkningens sammansättning åldersmässigt, fortsätter på samma sätt som nu står Åland inför en väldigt stor framtida utmaning”. Den lösning som föreslås på problemet är ökad in- och återflyttning. Man anses då kunna öka den arbetsföra andelen av befolkningen. Detta sista påstående har dock ingen förankring i verkligheten vilket jag ska visa med några siffror från Åsub samt från svenska SCB.

Invånarantal på Åland 2001: 26.008 personer, 2022: 30.359 personer vilket ger en befolkningsökning på 17 procent. Motsvarande befolkningsökning i Sverige under perioden var 18 procent vilket säger att vi även på Åland haft en kraftig inflyttning.
2001 var på Åland andelen 65 år eller äldre 4.280 personer vilket var 16,46 procent av befolkningen.2022 var andelen 65 år eller äldre 7.240 vilket är 23,85 procent av befolkningen. Andelen äldre har alltså ökat kraftigt trots (eller tack vare) en stor inflyttning.
Situationen är exakt likadan i vårt grannland i väster. Där har andelen 65 år eller äldre under samma period ökat från 17,2 procent av befolkningen till 20,4 procent trots en enligt officiell statistik total befolkningsökning på 18 procent (1.612.428 personer). Ökningen i huvudsak till följd av invandring. Även här ser man alltså en fortsatt ökning av andelen äldre trots en kraftig inflyttning.

Det finns även jämförande studier mellan Japan (med minimal inflyttning), och Italien (med stor inflyttning) som visar precis samma sak. Det går inte att importera bort den form på befolkningspyramiden som vi har på Åland (och hela västvärlden ). Ska man göra det så måste de som flyttar hit hämtas på BB. Slutsatsen blir alltså att den ökande andelen äldre endast kan bromsas med ökade födelsetal.

I ledaren framstår det som självklart att Åland ska fortsätta växa. Varför det ? Åtminstone inte för att vi ska få en ökad andel medborgare i arbetsför ålder, det visar statistiken tydligt. Tvärtom så kommer vi att få allt svårare att finansiera en redan nu påtagligt stor offentlig sektor. Behovet av all skattefinansierad verksamhet kommer att öka och då särskilt äldreomsorg och sjukvård.
För den privata sektorn är naturligtvis en stor inflyttning, det vill säga fler konsumenter, alltid bra. Det råder det väl ingen tvekan om Jag tycker att det är viktigt att beskriva verkligheten såsom den ser ut och att planera för konsekvenserna. Siffrorna ovan talar sitt tydliga språk, det vill säga att vi kommer att få ett ökande problem med en åldrad befolkning och att en stor inflyttning inte kommer att förbättra situationen. Politikerna får fundera på hur vi löser problemet.

A T Holmström

Hittat fel i texten? Skriv till oss