Foto:

Höj inte hälso- och sjukvårdsavgifterna

Mariehamns Pensionärsförening och Norra Ålands Pensionärer vill uppmärksamma beslutsfattarna om att inte höja hälso- och sjukvårdsavgifterna samt högkostnadsskyddet inom Ålands hälso- och sjukvård för år 2022. Då behovet av hälso- och sjukvårdstjänster av naturliga orsaker ökar med stigande ålder utgör avgifterna för många pensionärer en betydande levnadskostnad. Det är därför angeläget att inte höja avgifterna!

Styrelserna för Mariehamns Pensionärsförening och Norra Ålands Pensionärer

Hittat fel i texten? Skriv till oss