Foto:

Gör om och gör rätt

Vår mamma bor på ett effektiverat serviceboende på Trobergshemmet. I folkmun förkortas det till ESB och i lagtext heter det långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och det som kallas institutionsvård (förr långvård) heter långvarig institutionsvård.

I december 2023 kom ett utskick från Mariehamns stads äldreomsorg där det meddelas att från och med den 1 januari 2024 sker en ändring av klientavgiftslagen. Enligt utskicket syftar ändringen bland annat till att ”utjämna och lindra ekonomiska orättvisor i hur avgifter uppbärs på olika omsorgsnivåer”. I och med detta fick mor en höjning av klientavgiften på 467,82 euro tillika som en hyreshöjning om 35,05 euro vilket gav en höjning av hennes månadsutgifter på 502,87 euro från en månad till nästa.
Avgiften för ESB är nu 85 procent av klientens nettomånadsinkomst efter avdrag för till exempel läkemedel och hyra. Avgiften för institutionsvård är också den 85 procent men i den avgiften ingår vård och omsorgstjänster samt hyra, läkemedel, ambulanstransporter, läkarbesöksavgifter, glasögon, hygienartiklar med mera. Klienter på institutionsvård får dock alltid behålla minst 150 euro per månad, och ESB-klienter får alltid behålla 250 euro per månad. Den extra hundringen per månad ska alltså kompensera för alla de tjänster som inte ingår i avgiften för ESB-klienter.

Avgiftstaket för läkemedelskostnader enligt sjukförsäkringslagen år 2024 är 626,94 euro, sjukvårdshögkostnadsskyddet för pensionär hos ÅHS är 250 euro och årssjälvrisken för resekostnader hos FPA är 300 euro, tillsammans blir det 1.176,94 euro. Efter det är den extra hundringen slut för hela året och boende på ESB ska därutöver betala för hela årets förbrukning av hygienartiklar, fotvård, frisör, ögonläkare och glasögon, kläder, hjälpmedel och övrigt nödvändigt som ingår vid institutionsvård. Därtill blir kostnaderna i början av året orimliga tills dess att kostnadstaken uppnåtts.

Mor har fallit flera gånger sedan julen vilket utöver smärta och mycket lidande också föranlett stora extrautgifter. Det har blivit 17 sjuktransporter, många besöksavgifter till ÅHS och hemsjukvården och extra apotekskostnader utöver de vanliga. Från den 15 januari till den 15 april har hon sammanlagt betalat 1.686,91 utöver hyra och klientavgift på 2.024,50 per månad. Också om klientavgiften tillåter avdrag för apoteksinköp och FPA ersätter sjuktransporter efter att avgiftstaket uppnåtts förblir ekvationen skev.
Det går inte att säga att Mariehamns stad lyckats i sitt uppsåt att skipa rättvisa mellan avgifterna för institutionsboende och ESB. De som betalar lika ska naturligtvis också få lika. Alternativt måste det lämnas kvar en summa hos klienten som faktiskt täcker de överskjutande kostnaderna.

Anki Sundbäck
Carina Söderlund
Kerstin Fellman
Klas Sundbäck

Hittat fel i texten? Skriv till oss